نتایج جستجو
شماره سریال تاریخ آدرس متراژ قیمت کل
4599 ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ دو طبقه و نیم بسیار تمیز نزدیک به حرم مطهر ۷۰ ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
4598 ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ دو طبقه و نیم بسیار تمیز نزدیک به حرم مطهر ۷۰ ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
4597 ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ دو طبقه و نیم بسیار تمیز نزدیک به حرم مطهر ۷۰ ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
4596 ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ دو طبقه و نیم بسیار تمیز نزدیک به حرم مطهر ۷۰ ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
4595 ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ دو طبقه و نیم بسیار تمیز نزدیک به حرم مطهر ۷۰ ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
4594 ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ دو طبقه و نیم بسیار تمیز نزدیک به حرم مطهر ۷۰ ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
4593 ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ دو طبقه و نیم بسیار تمیز نزدیک به حرم مطهر ۷۰ ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
4592 ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ دو طبقه و نیم بسیار تمیز نزدیک به حرم مطهر ۷۰ ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
4591 ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ دو طبقه و نیم بسیار تمیز نزدیک به حرم مطهر ۷۰ ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
4590 ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ دو طبقه و نیم بسیار تمیز نزدیک به حرم مطهر ۷۰ ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3165 ۱۳۹۳/۰۲/۲۰ سند بنام مالک- حاشیه 20 متری- تراکم متوسط. ۱۵۰ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2913 ۱۳۹۳/۰۱/۰۸ كلنگي قابل سكونت حياط دربست جنوبي ۱۰۰ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2824 ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ معاوضه سمت قاسم اباد شماره موبایل 09363096245 ۱۱۲ ۱۲۰ تومان
2797 ۱۳۹۲/۱۱/۲۵ 250 متر ویلایی...شمالی دو نبش تراکم زیاد 09128935189 ۲۵۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
96 ۱۳۹۲/۰۴/۱۹ 09352477455 ۷۵ ۱۰۰ تومان
89 ۱۳۹۲/۰۴/۱۷ تراکم زیاد- مناسب برای ساخت ۲۵۰ ۹۰۰ تومان
سایت موقت است