مشاور املاک عضو املاک ویلام: مرکز کارشناسی املاک سلطانی
X
مرکز کارشناسی املاک سلطانی
استان تهران شهر
نام مدیر مسئول امیر سلطانی نوع معامله
تلفن ۱ ۰۲۱-۷۶۳۴۴۷۱۰ تلفن ۲ ۰۲۱-۷۶۳۴۴۸۳۴
تلفن همراه ۱ ۰۹۱۲۱۷۵۸۸۴۵ تلفن همراه ۲ ۰۹۱۰۱۷۵۸۸۴۵
فکس شماره پروانه
سایت اختصاصی پست الکترونیک soltani_realestate@yahoo.com
خدمات آدرس دماوند گیلاوند مجتمع تجاری دمادشت بر اصلی م رکز کارشناسی املاک سلطانی
سایت موقت است