مشاور املاک عضو املاک ویلام: بیرجندیان
X
استان فارس شهر شیراز
نام مدیر مسئول محمد نوع معامله
تلفن ۱ ۷۱۴۵۶۷۸۷۱ تلفن ۲ ۴۳۴۳۴۴
تلفن همراه ۱ ۰۹۱۳۴۵۵۶۶۶۶ تلفن همراه ۲ ۴۳۴۳۴۴۳۴۳
فکس ۱۱۱۱۱۱۱۱۱ شماره پروانه ۴۳۴۳۴۳
سایت اختصاصی soko.ir پست الکترونیک
خدمات بسبسیب آدرس جنب کسکوب کستو بکوب به دیوار

شماره سریال تاریخ آدرس متراژ قیمت کل
7590 ۱۳۹۵/۰۶/۱۶ جنب کس کوب ۳۳۳۳۳۳۳۳ ۴۴,۴۴۴,۴۴۴ تومان
سایت موقت است