مشاور املاک عضو املاک ویلام: ثابت زاده
X
استان تهران شهر تهران
نام مدیر مسئول حسین ثابت زاده نوع معامله
تلفن ۱ ۰۹۱۲۵۳۰۶۶۲۹ تلفن ۲
تلفن همراه ۱ ۰۹۱۲۵۳۰۶۶۲۹ تلفن همراه ۲
فکس شماره پروانه
سایت اختصاصی پست الکترونیک sabetzadeh@ut.ac.ir
خدمات آدرس فاطمی غربی-کوچه پروین-کوچه شیبانی
سایت موقت است