مشاور املاک عضو املاک ویلام: املاك فريم صحرا
X
استان مازندران شهر ساري
نام مدیر مسئول محسن يزداني نوع معامله
تلفن ۱ ۰۱۱۳۳۲۳۳۹۷۶ تلفن ۲
تلفن همراه ۱ ۰۹۱۱۱۵۵۹۷۷۳ تلفن همراه ۲
فکس شماره پروانه
سایت اختصاصی پست الکترونیک
خدمات آدرس ساري-دخانيات-جاده قديم ميانرود-مشاور املاك فريم صحرا

شماره سریال تاریخ آدرس متراژ قیمت کل
8782 ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ ساري كمربندي جنوبي فاز دوم ۰ ۰ تومان
8781 ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ ساري خ دخانيات ك اتحاد بعد تاكسي تلفني امير ۹۶ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
8780 ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ ساري دخانيات جاده قديم ميانرود كوچه امام حسين ۱۰۰ ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
8779 ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ ساري دخانيات جاده قديم ميانرود جنب پارك ۱۵۳ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
8778 ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ ساري دخانيات جاده قديم ميانرود جنب پارك ۱۱۳ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
8777 ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ ساري دخانيات جاده قديم ميانرود جنب ريل روبروي بازار تركمن(عندليب) ۵ ۰ تومان
8776 ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ ساري دخانيات جاده قديم ميانرود جنب پارك ۴۰ ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
8775 ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ ساري خ دخانيات تفكيكي رضوي ۸۱ ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
8774 ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ ساري خ دخانيات اتحاد خيبر تفكيكي حيدري فر ۹۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
8773 ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ ساري دخانيات جاده قديم ميانرود ارغوان8 ۷۸ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
8772 ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ ساري دخانيات جاده قديم ميانرود ارغوان6 ۱۰۷ ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
8771 ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ ساري خ دخانيات جاده قديم ميانرود ارغوان 7 ۱۱۲ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
8770 ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ ساري دخانيات جاده قديم ميانرود ارغوان6 ۱۰۵ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
8769 ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ ساري ك اتحاد خيبر 1 ۱۱۷ ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
8768 ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ ساري خ دخانيات ۱۵ ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
8767 ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ ساري دخانيات جاده قديم ميانرود نبش ك ياس ۲۴ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
8766 ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ ساري دخانيات جاده قديم ميانرود نبش ارغوان ۴۷ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
8765 ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ ساري خ دخانيات ۳۶ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
8742 ۱۳۹۵/۰۹/۰۵ ساري ميانرود كوچه امام صادق ۱۰۸ ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
8741 ۱۳۹۵/۰۹/۰۵ ساري ميان رود كوچه بهشت ۱۰۵ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سایت موقت است