مشاور املاک عضو املاک ویلام: املاک امیران
X
املاک امیران
استان تهران شهر تهران
نام مدیر مسئول الهه شکوری نوع معامله
تلفن ۱ ۰۹۳۸۴۴۴۱۶۰۴ تلفن ۲ ۰۹۱۲۲۱۴۹۲۴۹
تلفن همراه ۱ ۴۴۱۵۴۸۰۳ تلفن همراه ۲ ۰۹۱۹۸۴۸۳۸۶۳
فکس ۳۳۳۶۶۴۵۲ شماره پروانه ۰
سایت اختصاصی 0 پست الکترونیک e.shakoori@yahoo.com
خدمات 0 آدرس مرزداران رویروی بانک پارسیان املاک بزر گ امیران

شماره سریال تاریخ آدرس متراژ قیمت کل
6827 ۱۳۹۴/۰۶/۰۵ مرزداران ۱۱۵ ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
6826 ۱۳۹۴/۰۶/۰۵ مرزداران ۸۵ ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
6825 ۱۳۹۴/۰۶/۰۵ مرزداران ۸۵ ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
6820 ۱۳۹۴/۰۶/۰۵ مرزداران ۲۳۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سایت موقت است