مشاور املاک عضو املاک ویلام: مشاور املاک مرکزی
X
مشاور املاک مرکزی
استان مازندران شهر تنکابن
نام مدیر مسئول مرتضی تقوایی نوع معامله
تلفن ۱ ۰۹۱۱۱۹۲۶۰۹۴ تلفن ۲
تلفن همراه ۱ ۰۹۱۱۱۹۲۶۰۹۴ تلفن همراه ۲ ۰۱۹۲۴۲۲۴۲۵۲
فکس شماره پروانه
سایت اختصاصی پست الکترونیک tayyebeh.taghvaee@gmail.com
خدمات آدرس تنکابن خ جمهوری روبروی پمپ بنزین املام مرکزی تنکابن

شماره سریال تاریخ آدرس متراژ قیمت کل
2399 ۱۳۹۲/۰۹/۲۱ تنکابن خ جمهوری ۱۱۰ ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2398 ۱۳۹۲/۰۹/۲۱ تنکابن جاده دوهزار گرما پشته ۳۷۰ ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2397 ۱۳۹۲/۰۹/۲۱ تنکابن.لزربوون.شهرک گلها ۱۷۰ ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2396 ۱۳۹۲/۰۹/۲۱ رامسر.کتالم.شهرک پردیس ۱۵۰۰ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2395 ۱۳۹۲/۰۹/۲۱ رامسر.کتالم ۶۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2394 ۱۳۹۲/۰۹/۲۱ تنکابن خ وفادار ۶۸ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سایت موقت است