مشاور املاک عضو املاک ویلام: بانیان مسکن
X
استان مازندران شهر نوشهر
نام مدیر مسئول سیدمحمدعلی حسینی نوع معامله
تلفن ۱ ۰۱۱۵۲۰۱۳۶۲۳ تلفن ۲ ۰۱۱۵۲۰۱۳۶۲۲
تلفن همراه ۱ ۰۹۱۱۳۹۵۷۲۰۰ تلفن همراه ۲ ۰۹۱۲۴۹۵۷۵۹۵
فکس شماره پروانه
سایت اختصاصی www.banianmaskan.com پست الکترونیک mohamadalihoseini0@gmail.com
خدمات آدرس مازندران-نوشهر سیسنگان جنب رستوران چهار فصل املاک بانیان مسکن
سایت موقت است