مشاور املاک عضو املاک ویلام: املاک حیدری
X
استان تهران شهر تهران
نام مدیر مسئول خلیل حیدری نوع معامله
تلفن ۱ ۰۹۳۶۵۹۵۸۸۱۹ تلفن ۲
تلفن همراه ۱ ۰۹۱۲۲۷۷۷۲۹۷ تلفن همراه ۲
فکس شماره پروانه
سایت اختصاصی پست الکترونیک
خدمات آدرس دکتر قریب اسکندری شمالی
سایت موقت است