مشاور املاک عضو املاک ویلام: املاک کاوند
X
استان مازندران شهر بابل
نام مدیر مسئول محمد اکبرنبا نوع معامله
تلفن ۱ ۰۱۱۳۲۳۳۲۶۳۶ تلفن ۲ ۰۱۱۳۲۳۳۱۵۶۸
تلفن همراه ۱ ۰۹۱۱۱۱۸۵۵۱۴ تلفن همراه ۲ ۰۹۳۵۱۱۸۵۵۱۴
فکس ۰۱۱۳۲۳۳۱۵۶۸ شماره پروانه ۱۱۵۵
سایت اختصاصی پست الکترونیک AKBARNIAMOHAMMAD@GMAIL.COM
خدمات خریدو فروش ملک آدرس مازندران بابل کمربندی غربی بین توحید ۱۴ و۱۶ مسکن کاوند

شماره سریال تاریخ آدرس متراژ قیمت کل
6604 ۱۳۹۴/۰۴/۱۷ بابل جاده گنج افروز ابتدای پارک جنگل بز چفت ۵۷۰ ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
6603 ۱۳۹۴/۰۴/۱۷ بابل جاده قائمشهر روبروی تالار کاخ زرین داخل کوچه سمت چپ ۲۱۰۰ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
6602 ۱۳۹۴/۰۴/۱۷ بابل جاده قائمشهر روبروی تالار کاخ زرین داخل کوچه سمت چپ ۲۱۰۰ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
6601 ۱۳۹۴/۰۴/۱۷ بابل جاده قائمشهر روبروی تالار کاخ زرین داخل کوچه سمت چپ ۲۱۰۰ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سایت موقت است