مشاور املاک عضو املاک ویلام: املاک رمضانی
X
استان اصفهان شهر اصفهان
نام مدیر مسئول علیرضا رمضانی نوع معامله
تلفن ۱ ۰۰۰ تلفن ۲ ۰۳۱۳۵۲۲۱۰۴۷۰
تلفن همراه ۱ ۰۹۱۳۸۰۰۸۸۰۵ تلفن همراه ۲ ۰۹۳۶۳۹۴۲۶۸۵
فکس ۰۳۱۳۵۲۱۰۸۰۸ شماره پروانه
سایت اختصاصی پست الکترونیک erteash777@yahoo.com
خدمات آدرس ۰۰۰۰

شماره سریال تاریخ آدرس متراژ قیمت کل
6176 ۱۳۹۴/۰۳/۰۶ خیابان عبدالرزاق پارکینگ شهرداری کوی جماله مجتمع مسکونی ماهان بلوک 1 واحد 5 ۵۰ ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سایت موقت است