مشاور املاک عضو املاک ویلام: املاک یاران
X
املاک یاران
استان سمنان شهر شاهرود
نام مدیر مسئول میترا کلاته ای نوع معامله
تلفن ۱ ۰۹۳۷۸۹۸۲۴۲۲ تلفن ۲
تلفن همراه ۱ ۰۹۳۷۸۹۸۲۴۲۲ تلفن همراه ۲
فکس شماره پروانه
سایت اختصاصی پست الکترونیک mitra_kalatei@yahoo.com
خدمات آدرس خیابان فردوسی
سایت موقت است