مشاور املاک عضو املاک ویلام: مشاور املاک آرمان
X
استان مازندران شهر بابلسر
نام مدیر مسئول یاسر مهدی نژاد نوع معامله
تلفن ۱ تلفن ۲
تلفن همراه ۱ ۰۹۱۱۹۱۱۳۹۶۱ تلفن همراه ۲
فکس شماره پروانه ۱۳۹۳-۲۶۸
سایت اختصاصی پست الکترونیک yasser3961@yahoo.com
خدمات خرید- فروش-رهن-اجاره آدرس

شماره سریال تاریخ آدرس متراژ قیمت کل
5301 ۱۳۹۳/۱۰/۱۱ بابلسر بهنمیر املاک آرمان ۲۱۰ ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
5300 ۱۳۹۳/۱۰/۱۱ بابلسر هر ساحلی بهنمیر روستای افراتخت ۶۵۰۰۰ ۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
5299 ۱۳۹۳/۱۰/۱۱ بابلسر بهنمیر املاک آرمان ۵۷۰۰ ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
5298 ۱۳۹۳/۱۰/۱۱ بابلسر بهنمیر املاک آرمان ۲۵۰۰ ۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
5297 ۱۳۹۳/۱۰/۱۱ بابلسر شهر ساحلی بهنمیر گلستان 27 ۳۷۰ ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سایت موقت است