مشاور املاک عضو املاک ویلام: مشاور املاک محتشمی
X
استان خوزستان شهر هندیجان
نام مدیر مسئول وحید‎ ‎محتشمی نوع معامله
تلفن ۱ ۰۶۵۲۴۲۲۶۵۷۳ تلفن ۲ .
تلفن همراه ۱ ۰۹۱۶۸۵۱۶۹۷۱ تلفن همراه ۲ ۰۹۱۶۸۵۱۶۹۷۱
فکس ۰۶۵۲۴۲۲۶۵۷۳ شماره پروانه ۳۲۵۶۹۸۷۰۲۱
سایت اختصاصی www.vahid123.com پست الکترونیک
خدمات مشاوره آدرس هندیجان کشاورز پلاک ‏۸۵۳‎ ‎
سایت موقت است