مشاور املاک عضو املاک ویلام: املاک تهران
X
املاک تهران
استان تهران شهر تهران
نام مدیر مسئول نوع معامله
تلفن ۱ تلفن ۲
تلفن همراه ۱ تلفن همراه ۲
فکس شماره پروانه
سایت اختصاصی پست الکترونیک
خدمات آدرس

شماره سریال تاریخ آدرس متراژ قیمت کل
9011 ۱۳۹۵/۰۹/۲۷ بلوار فردوس غرب ۶۸ ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
9010 ۱۳۹۵/۰۹/۲۷ قرچک ، شهرک میرزایی ۶۰ ۰ تومان
9009 ۱۳۹۵/۰۹/۲۷ سعادت آباد - شهرک غرب ۶۵ ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
9008 ۱۳۹۵/۰۹/۲۷ فردوس غرب شقایق جنوبی ۶۸ ۰ تومان
9007 ۱۳۹۵/۰۹/۲۷ فردوس غرب - شقایق ۶۸ ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
9006 ۱۳۹۵/۰۹/۲۷ پونک ۶۸ ۰ تومان
9005 ۱۳۹۵/۰۹/۲۷ نواب - خرمشهر شمالی ۶۷ ۰ تومان
9004 ۱۳۹۵/۰۹/۲۷ ستارخان ۷۰ ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
9003 ۱۳۹۵/۰۹/۲۷ فردوس سازمان برنامه جنوبی ۶۷ ۰ تومان
9002 ۱۳۹۵/۰۹/۲۷ مرغاب آپادانا ۶۷ ۰ تومان
9001 ۱۳۹۵/۰۹/۲۷ شمال جردن ۶۶ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
9000 ۱۳۹۵/۰۹/۲۷ تقاطع یادگار-خیابان دستغیب ۷۰ ۰ تومان
8999 ۱۳۹۵/۰۹/۲۷ شمال ستارخان ۶۵ ۰ تومان
8998 ۱۳۹۵/۰۹/۲۷ فردوس غرب ۶۷ ۰ تومان
8997 ۱۳۹۵/۰۹/۲۷ پونک ۵۳ ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
8996 ۱۳۹۵/۰۹/۲۷ شهران - کوهسار ۶۴ ۰ تومان
8995 ۱۳۹۵/۰۹/۲۷ دامپزشکی ۶۵ ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
8994 ۱۳۹۵/۰۹/۲۷ تهرانپارس ۶۲ ۰ تومان
8993 ۱۳۹۵/۰۹/۲۷ میدان سپاه سرباز ۶۵ ۰ تومان
8992 ۱۳۹۵/۰۹/۲۷ جنت آباد برزگر ۶۵ ۰ تومان
سایت موقت است