مشاور املاک عضو املاک ویلام: اطاعات مسکن صبوری
X
استان گیلان شهر رشت
نام مدیر مسئول فرشاد صبوری نوع معامله
تلفن ۱ ۰۱۳۳۳۵۷۰۱۸۰ تلفن ۲
تلفن همراه ۱ ۰۹۱۱۹۳۶۷۸۱۳ تلفن همراه ۲ ۰۹۱۱۸۳۱۴۰۰۳
فکس شماره پروانه
سایت اختصاصی پست الکترونیک saboori.farshad131@gmail.com
خدمات آدرس بلوار شهید قلی پور ابتدایی خیابان خزر

شماره سریال تاریخ آدرس متراژ قیمت کل
5153 ۱۳۹۳/۰۹/۲۰ بلوار شهید رجایی(رشتیان) ۱۴۰ ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
5109 ۱۳۹۳/۰۹/۱۳ رشت بعد از پل بوسار بسمت چهار راه گلسار ۸۵ ۲,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
4934 ۱۳۹۳/۰۸/۲۰ رشت خیابان معلم جنب استانداری ۶۰ ۰ تومان
4933 ۱۳۹۳/۰۸/۲۰ رشت خیابان معلم جنب استانداری ۹۰ ۰ تومان
4932 ۱۳۹۳/۰۸/۲۰ رشت خیابان معلم جنب استانداری ۸۰ ۰ تومان
4931 ۱۳۹۳/۰۸/۲۰ خیابان معلم جنب استانداری ۷۰ ۰ تومان
4930 ۱۳۹۳/۰۸/۲۰ رشتفاز دوم معلم قبل ازمیدان سرگل ۳۰ ۰ تومان
4642 ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ گیلان شهرستان فومن - ابتدای کمربندی ماسوله ۵۰۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
4628 ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ گیلومتر4 جاده پیربازار رشت روستای نوخاله جعفری ۳۰۰۰ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
4627 ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ رشت صیقلان سرای قدس ۱۴ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
4626 ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ رشت بلوار قلی پور خیابان خزر ۶۳ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
4625 ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ رشت خواچکین برمچه ۱۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
4548 ۱۳۹۳/۰۶/۲۵ استان گیلان شهرستان رضوانشهر ۶۰۰ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
4465 ۱۳۹۳/۰۶/۱۷ رشت بلوار دیلمان شهرک شهید بهشتی روبروی بوستان پلاک 188 ۱۸۰ ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
4436 ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ گیلومتر4 جاده پیربازار رشت ۵۰۰۰۰ ۰ تومان
4434 ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ رشت بلوار قلی پور نبش میدان جهاد ۱۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
4433 ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ رشت بلوار قلی پور خیابان خزر ۱۱۴ ۰ تومان
4432 ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ رشت بلوار قلی پور خیابان خزر -خیابان ولعصر عج شرقی ۷۷ ۰ تومان
4431 ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ رشت بلوار قلی پور خیابان بعثت کوچه نونوار ۱۹۶ ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
4428 ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ رشت بلوار قلی پور خیابان خزر ۱۳۷ ۰ تومان
سایت موقت است